Sök

Därför kommer vi att reglera sjöar

Vinterns stora snömängder kommer att påverka vattenflöden i våra sjöar. Därför kommer vi att sänka nivåer i sjöar och reglermagasin som ligger under Falu Energi & Vattens ansvar.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, beräknar att vatteninnehållet i snön är högre än normalt.
– Det gör att vi tvingas agera för att motverka översvämningsriskerna inom våra reglerområden, berättar Mathias Bladlund, ansvarig för vattenregleringen på Falu Energi & Vatten.

Sjöar som kommer att påverkas av sänkningar är:

  • Rällsjön
  • Hyttsjön
  • Gopen
  • Utgrycken
  • Rogsjön
  • Varpan
  • Stora Lönnvattnet
  • Lilla Lönnvattnet
  • Mysingen

– Vi bevakar kontinuerligt rådande nivåer och tappning. Så fort vi bedömer att vårfloden klingat av kommer verksamheten återgå till normala driftnivåer. Vi hoppas att berörda fastighetsägare har överseende med eventuella olägenheter som regleringen kan innebära, säger Bladlund.

Läs mer på Länsstyrelsen webbplats om prognosen och förberedelser i Dalarna inför årets vårflod.