Sök

Buller på grund av markarbeten

Bolaget Eco DC har köpt mark av Falu Energi & Vatten för att bygga ett datacenter. De närmaste veckorna kommer bolagets färdigställande av marken att orsaka en hel del buller.

Marken ligger intill Västermalmsverket, öster om halkbanan på Ingarvet.

De markarbeten som nu ska göras kommer att bullra - de omfattar bland annat stenkrossning och sortering av grus.

Arbetet görs kl 7-19 på vardagar och beräknas vara klart 22 september.

Frågor och mer information
Eco DC, tfn 070-523 56 55