Sök

Bluffare utger sig för att vara Falu Energi & Vatten

Vi vill göra våra kunder uppmärksamma på att någon ringer runt och utger sig för att vara Falu Energi & Vatten. Personen påstår att vi ska bryta leveransen till kundens anläggning för exempelvis el. Det stämmer alltså inte och nu vill vi förklara vad som händer innan vi bryter en leverans.

Följande har hänt innan vi bryter leveransen till en anläggning för el, fjärrvärme eller vatten:

1) Du är sen med att betala din faktura eller du har inte betalat den alls. Då skickar vi en påminnelse till dig via post. 

2) Om vi fortfarande saknar betalningen när även påminnelsens förfallodatum har passerat, går ärendet gå vidare till Intrum som sköter inkassohanteringen. Om Intrum tagit över kravet ska du inte betala skulden till oss, utan till Intrum som skickat inkassokravet.

3) Betalar du inte inkassokravet kan leveransen av den produkt eller tjänst som kravet gäller upphöra. Intrum skickar en signal till oss om att din anläggning är färdig för frånkoppling. Vi bryter sedan leveransen till din anläggning, utan att kontakta dig innan det sker.

4) När du vill återfå leveransen ska du som kund kontakta vår kundtjänst för att få information om hur du reglerar skulden till Falu Energi & Vatten.