Sök

Sorteringsguide Webb Bild Ny

Sorteringsguiden 

I sorteringsguiden kan du enkelt söka och få svar på hur du ska sortera. 

Återvinningskollen

Ett annat enkelt sätt att återvinna rätt är genom att klicka på vår återvinningskarta.   

Sorteringsguide på engelska

Förpacknings- och tidningsindustrin har gjort en sorteringsguide på engelska. Den listar många av de vanligaste sakerna som slängs. 

Vanliga hushållssopor

Sorteras i två påsar:

 • Matavfall (tidigare Komposterbart) - papperspåse 
 • Brännbart - valfri plastpåse

Påsarna läggs sedan i sopkärl som hämtas av oss. Avfallet skickas därefter vidare till kompostering respektive förbränning.

Farligt avfall

Allt farligt avfall ska lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Om du inte kan ta dig till återvinningscentralen kan du kontakta vår kundtjänst och beställa hämtning. Här hittar du våra kontaktvägar.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg/lösningsmedel
 • Sprayburkar
 • Rengöringsmedel
 • Syror
 • Bekämpningsmedel
 • Oljedunkar/oljefilter
 • Kvicksilver/termometrar
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Batterier

Läs mer om Farligt avfall. Klicka här.

Grovsopor och elektroniskt avfall

Lämnas vid någon av våra återvinningscentraler. Klicka här och se när våra centraler har öppet.

Returpapper och förpackningar

Returpapper och förpackningar lämnas till en återvinningsstation. Ansvaret för dessa vilar på förpackningsproducenterna som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Har du några frågor, är det skräpigt eller är behållarna överfulla? Ring FTI på 0200-88 03 11.

Invasiva arter

En invasiv art är är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Där sprider de sig snabbt och tränger ut andra växter. På Naturvårdsverket kan du läsa om hur du hanterar dessa främmande arter. Klicka här för att läsa mer om Invasiva arter