Sök

Slamtömning

Att tömma din brunn eller tank är en mycket viktig skötselåtgärd för dig med enskilt avlopp. Här hittar du tips och information som gör saker och ting lite enklare inför tömning.

En slambil väger cirka 26 ton och kräver en bred väg (3,5 meter + 1 meter på vardera sida) med god bärighet samt fri höjd på minst 4,5 meter. Tänk också på att halkbekämpa och snöröja under vintern. Slambilen behöver även ha plats att komma till och från tömningsplatsen utan att behöva backa annat än vid vändning. 

Slangdragning max 20 meter utan extra avgift

Att dra ut slangen från bilen är ett tungt arbete för vår chaufför. Maxavståndet för slangdragning är 20 meter. Blir det längre så utgår en extra avgift. Slambilen har tillgång till längre slang, dock innebär det ökad arbetstid för chauffören samt sämre arbetsmiljö och ökade kostnader. 

Fritt från stubbar, murar, staket och krukor

Hjälp till att hålla området kring brunnen fritt från sådant som försvårar slangdragningen. Ta bort eventuella prydnadsväxter, krukor och trädgårdstomtar innan tömning. 

Lätt brunnslock av plast

Brunnslocket bör vara av ett lätt material så det går lätt att lyfta eller dra åt sidan med ett handtag. Ska brunnslocket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kilo enligt Arbetsmiljöverket. Betonglock överstigande en diameter på 75 centimeter bör undvikas. Tänk också på att locket ska vara barnsäkert.  

Priser

Pris för tömning av brunnar och slutna tankar enligt turlista. 

 Brunnar, tömning varje år  kr/tömning
 Brunn upp t.o.m 3 m3  1 260 
 Brunn över 3 m3 t.o.m 6 m3   1 908
 Brunn över 6 m3 t.o.m 10 m3   3 000 

 

 Brunnar, tömning vartannat år   kr/tömning  
 Brunn upp t.o.m 3 m3   1 450
 Brunn över 3 m3 t.o.m 6 m3   2 100
 Brunn över 6 m3 t.o.m 10 m3  3 200

 

 Sluten tank  kr/tömning
 Sluten tank upp t.o.m 3 m3  1 260
 Över 3 m3 t.o.m 6 m3  1 908
 Över 6 m3 t.o.m 10 m3  3 000
 Brunn eller tank över 10 m3                         Timtid och
 behandlingsavgift 

 

 Brunn tom 6 m3 ansluten till flera hushåll   kr/hushåll           
 2 hushåll   1 008 
 3 hushåll   708
 4 hushåll   552
 5 hushåll   468
 6 hushåll   408

Priserna baseras på den tömda volymen. 

 

 Avgifter och tillägg   
 Behandlingsavgift för slam från slutna tankar
 eller brunnar 
 256 kr/ton
 Tillägg för tömning av köksbrunn upp till 1 m3   560 kr
 Tömning av köksbrunn större än 1 m3   1 260 kr
 Tillägg för tömning av fördelningsbrunn   200 kr
 Tillägg för extra tömning av turanslutna brunnar/
 slutna tankar 
 500 kr
 Tillägg för tömning av ej turanslutna brunnar/
 slutna tankar 
 500 kr
 Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid   1 000 kr
 Tillägg för akut tömning, ej ordinarie arbetstid   1 500 kr
 Slambil  990 kr/tim
 Spolbil  1 200 kr/tim
 Tillägg för tunga lock   250 kr/tömning 
 Tillägg för lång slangdragning, 21-30 meter   100 kr/tömning 
 Tillägg för lång slangdragning, 31-50 meter  300 kr/tömning 
 Tillägg för lång slangdragning, över 50 meter   800 kr/tömning 
 Tillägg för specificerad tömningstid, bli uppringd   300 kr/tömning 
 Avgift vid hinder för tömning   500 kr/tömning

 

Vanliga frågor

"När töms min brunn?"
I dagsläget kan vi tyvärr inte säga exakt vilken dag slamtömningen av din brunn kommer att ske eftersom vissa yttre faktorer påverkar körschemat för slambilen. 

"Hur beställer jag tömning av min brunn?"
Ring vår kundtjänst på 023-77 49 00 så hjälper de dig. 

"Hur ofta behöver brunnen tömmas?"
Normalt en eller två gånger per år om brunnen är rätt dimensionerad. Emellanåt kan det hända att du behöver beställa en extra slamsugning beroende på användningsfrekvensen på ditt avlopp. Det gör du genom att ringa vår kundtjänst på telefon 023-77 49 00. 

"Hur ser jag att tömning har skett?"
Det kan ibland vara svårt att se. En del två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten vilket kan upplevas som att brunnen inte är tömd. Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om det finns en tjock kaka högst upp. Det innebär att brunnen inte är tömd. Du kan även kontrollera genom att stoppa ner en pinne och röra runt. Känns innehållet som vatten är brunnen tömd. Vissa brunnar ska också ha ett mindre slamlager i botten.