Sök

Priser för återvinning

Priserna för sophämtning och slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige i Falu kommun och finns samlade i avfallstaxan.

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan för 2019: 

Permanentboende årsavgift tömning varannan vecka

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Matavfallsavgift* Tömningsavgift
140 liter 1 073 379 309 21
240 liter 1 073 379 309 35
370 liter 1 073 379 309 54

 *tidigare Kompostavgift

Fritidsbostad årsavgift period juni-augusti

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Matavfallsavgift* Tömningsavgift
140 liter 504 126 154 21
240 liter 504 126 154 35
370 liter 504 126 154 54

 *tidigare Kompostavgift

Gemensamt hämtställe årsavgift

Fast avgift Permanentboende Fritidsbostad (juni-augusti)
Grundavgift 1 073 504
Brännbart avfall 385 177
Matavfall* 232 117

 *tidigare Komposterbart

 

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan för 2018: 

Permanentboende årsavgift tömning varannan vecka

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Matavfallsavgift* Tömningsavgift
140 liter 1 042 368 300 20
240 liter 1 042 368 300 34
370 liter 1 042 368 300 52

 *tidigare Kompostavgift

Fritidsbostad årsavgift period juni-augusti

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Matavfallsavgift* Tömningsavgift
140 liter 490 122 150 20
240 liter 490 122 150 34
370 liter 490 122 150 52

 *tidigare Kompostavgift

Gemensamt hämtställe årsavgift

Fast avgift Permanentboende Fritidsbostad (juni-augusti)
Grundavgift 1 042 490
Brännbart avfall 374 168
Matavfall* 225 114

 *tidigare Komposterbart

Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart avfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för matavfall (hämtning var 14:e dag) och där båda kärlen placeras vid väg: 1 073 kr + 379 kr/år (transportavgift) + 21 kr/tömning + 309 kr/år (matavfall).

För 12 tömningar av brännbart avfall och 26 tömningar av matavfall blir årsavgiften 2 013 kr.

Övriga priser

Komplett avfallstaxa hittar du i menyn under Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor.
Klicka här och gå direkt till avfallstaxan för 2019.