Sök

Farligt avfall

”Det där med att sortera sopor är bara snack. Allt hamnar ändå till slut på samma soptipp.”

Så kan det låta ibland. Det är synd, eftersom det inte alls stämmer. Klicka här för att se vår film om myter och sanningar inom återvinning.  

Om vi sorterar vårt avfall väl så kan nästan allt återvinnas. Farliga ämnen kan separeras och värdefulla naturresurser kan användas igen. Slänger vi allt i samma påse blir det däremot bara sopor av alltsammans.

Slarva förnuftigt

I en perfekt värld skulle vi alla sortera vårt avfall minutiöst och allt som kunde återvinnas skulle tas till vara. Men vi är ju bara människor, och kan inte göra mer än vårt bästa. Alla slarvar ibland. Det finns dock en sak som vi vill be dig att aldrig slarva med: farligt avfall.

Dödliga vardagsprylar

Lysrör, målarfärg, motorolja, rengöringsmedel, batterier och läkemedel är exempel på avfall som kan bli livsfarligt om det sorteras fel.

Bly, kadmium och andra farliga tungmetaller riskerar att spridas och lagras i våra kroppar om batterier läggs i soppåsen.

Om lösningsmedel hamnar bland trädgårdsavfallet måste stora mängder kompost kasseras för att inte utsöndra ett dödligt gift.

Kvicksilvret som släpps ut från krossade lågenergilampor ger njurskador och skadar människans centrala nervsystem.

Tänk med andra ord efter både en, två och tre gånger innan du slänger något som du tror kan klassas som farligt avfall i soppåsen. 

Så gör du med avfallet

Allt farligt avfall ska lämnas till någon av våra återvinningscentraler. 

Hjälp att sortera rätt

Om du är osäker på hur avfallet ska sorteras, använd sorteringsguiden på Dala Avfall så du kan känna dig helt säker på att göra rätt.

Tack för din omtanke!