Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vår avfallshantering.

Priser, föreskrifter och riktlinjer

Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2018

Avfallsplan för Falu kommun (2018)

Handbok för avfallsutrymmen

Tips inför slamtömning

Återvinningsguiden - så fungerar återvinning i Falun

Återvinningsguiden - engelsk text

Sorteringsinstruktioner

Sorteringsguide hittar du hos Dala Avfall

Information om förpackningar på flera olika språk (till FTI:s webbplats) 

Blanketter

Miljöförvaltningen: "Anmälan om hemkompostering" (till Falu Kommuns webbplats)

Miljöförvaltningen: "Anmälan om uppehåll i sophämtning" (till Falu Kommuns webbplats)

Miljöförvaltningen: "Förändring av slamtömning" (till Falu Kommuns webbplats)

Anmälan om gemensamt hämtställe hushållsavfall

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)