Sök

Om webbplatsen och cookies

Webbplatsen fev.se är Falu Energi & Vattens officiella webbplats.

Upphovsrätt

Texter publicerade på fev.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan (Falu Energi & Vattens webbplats fev.se). Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av upphovsmannen och marknadschefen vid Falu Energi & Vatten.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av företagets marknadschef eller angiven upphovsman.

Logotyper eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Falu Energi & Vatten. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp eller symbol ställs till marknadschef.

Den grafiska profil som används på företagets webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Falu Energi & Vatten.

Länkar

Falu Energi & Vatten länkar endast till externa webbplatser vars innehåll på ett relevant och sakligt sätt kompletterar den information som lämnas på webbsidor inom fev.se.

Falu Energi & Vatten tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka länkar återfinns på sidor under fev.se. Beslut om vilka länkar som publiceras fattas av marknadschefen.

En grundregel är att företaget länkar till andra webbplatser med relevant innehåll för den verksamhet som beskrivs på fev.se.

Synpunkter på förekomsten av länk till webbsidor med ifrågasatt innehåll och budskap tas emot av marknadschefen.

Falu Energi & Vatten övervakar funktionen på angivna länkar, vilket innebär att endast länkar i drift anges i dokument och länksamlingar.

Falu Energi & Vatten har inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till fev.se. Företaget lämnar heller inga vare sig generella eller specifika tillstånd eller godkännande för andra producenter av informationstjänster på internet att publicera länkar till fev.se.

Registrering av aktivitet - cookies

Falu Energi & Vattens webbplats, med adresser som slutar på fev.se använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används enbart för att kunna skapa statistik över antalet besökare.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på www.fev.se.

Vi registrerar all aktivitet och besök på webbplatsen för att identifiera skadegörelse, motverka försök att ändra informationsinnehållet på sidorna och som underlag för statistik. Statistiken används i arbetet med att utveckla innehåll och funktioner på fev.se. 

Avsikten är inte att identifiera besökare som hämtar information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Ingen registrering av enskilda besökare förekommer. Endast besökarens internetoperatör identifieras vid registreringen.

Besökare som inte accepterar cookiefiler kan ändå använda företagets webbplats i full utsträckning.

Säkerhet

Det är förbjudet för icke auktoriserade användare att försöka bereda sig tillträde till fev.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler).

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och Falu Energi & Vattens interna bestämmelser. Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls.

Ansvar

Företagets marknadschef har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion. VD fastställer styrande riktlinjer.

Marknadschefen ansvarar för budskap, inriktning och innehåll på Falu Energi & Vattens webbplats inklusive underdomäner.

Marknadschefen svarar även för teknisk plattform, drift och funktion och leder verksamheten förknippad med teknisk utveckling av företagets webbplats inklusive underdomäner.

Kontakt med www.fev.se

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Falu Energi & Vattens webbplats ställs till marknadschef. Marknadschefen besvarar också allmänna frågor om uppdatering, nyheter, länkar från fev.se samt policy och upphovsrätt.