Sök

Om oss

Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu kommun. Vi är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag och vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. En infrastruktur som gör vardagen bekväm för såväl dagens Falubor som kommande generationer.

Vi vill bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser.

Spännande och utmanande

Hos oss arbetar cirka 190 medarbetare och vi omsätter cirka 700 miljoner kronor. Tillsammans med dotterbolaget Falu Elnät är vi en spännande och utmanande arbetsplats där våra kärnvärden pålitlighet, effektivitet och uthållighet leder oss i vår vardag.

Samarbetar med Borlänge Energi

Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi har också bildat två bolag - Lennheden Vatten och Grundledningen. Bolagen ska svara för kommunernas dricksvattenförsörjningen och drift av den gemensamma fjärrvärmeledningen.